Poradnik inwestora

Pozwolenie na budowę
 

W celu  rozpoczęcia każdej inwestycji budowlanej konieczne jest  uzyskanie  pozwolenia na jej budowę.

Poniżej prezentujemy listę wymaganych dokumentów do złożenia wniosku na budowę:

1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania.
2. Mapa sytuacyjna zawierająca  obiekty i instalacje już istniejące na danym terenie. 
3. Projekt architektoniczny nowo  planowanego budynku  w czterech egzemplarzach.
4. Warunki techniczne dostaw mediów. 
5. Opinia  Zakładu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej. 
6. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
7. Wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i sąsiednich.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji  budowlanych  i oferujemy naszą fachową pomoc  na każdym  etapie  pozyskiwania  wymaganych dokumentów do złożenia wniosku.

 

Partnerzy
Płyta warstwowa
Przejdź do strony
aby poznać ofertę
www.plytywarstwowe.biz
Dowiedz się więcej